Algemene voorwaarden

 

In de basis

Annelies Engelenburg is een zelfstandige leerkracht / (crisis-)manager die werkt zonder tussenkomst van een detacheerder, uitzendbureau of bemiddelaar. Zij is zowel gediplomeerd leraar basisonderwijs als gediplomeerd brandweerofficier. Met de nodige ervaring in beide branches. Voordat zij met een partij een overeenkomst sluit, is ze graag duidelijk over wat u van haar mag verwachten en wat zij van u verwacht.

Betalingen

Annelies streeft er naar betalingen aan haar leveranciers binnen veertien dagen na factuur te voldoen. Als kleine zelfstandige weet zij dat lang op je geld moeten wachten vervelend is. Zij verwacht van haar afnemers ook dat zij facturen binnen twee weken voldoen op bankrekeningnummer NL63TRIO0379626640 t.n.v. A.P. Engelenburg.

Levering

Annelies verplicht zich tot leveren van overeengekomen adviezen en producten ten behoeve van de onderwijspraktijk binnen een school of specifiek voor een leerling. Hierover neemt zij in de overeenkomst altijd een afgesproken termijn op.

Voor de levering van diensten (invallen, begeleiding) doet zij op afgesproken moment, voor zover in haar macht ligt. Bij verhindering door ziekte of andere overmacht, doet zij haar uiterste best in haar netwerk van zelfstandige leerkrachten een vervanger te vinden. Hiertoe is zij aangesloten bij het platform Flexleerkracht.NL 

Reistijd en reiskosten

Voor werkzaamheden op langere reistijd dan 30 minuten van postcode 2635 brengt Annelies op de factuur ook reistijden in rekening. Dit zijn de reistijden die de routeplanner aangeeft zónder filevertraging.

Voor werkzaamheden op meer dan 20 kilometer afstand van postcode 2635 brengt Annelies reiskosten in rekening, ter waarde van €0,40 per kilometer (afstand berekend via routeplanner) of de waarde van de daadwerkelijk gemaakte OV reiskosten.

Geschillen

Bij geschillen zal Annelies altijd eerst in overleg proberen tot een oplossing te komen. Daarom hoort zij graag zo snel mogelijk van een (dreigend) geschil. Mocht dat niet afdoende zijn, bepalen we gezamenlijk of en welke onafhankelijke partij zal bemiddelen of dat tussenkomst van een jurist noodzakelijk is.